Codul european de bună conduită pentru acordarea de microcredite

Piața europeană a microfinanțării este un sector tânăr și în plină dezvoltare, care are un potențial considerabil. Totuși, această piață este încă destul de eterogenă, din cauza disparității cadrului legislativ și instituțional din statele membre, precum și a diversității furnizorilor de microcredite. În UE, microcreditele sunt furnizate de instituții financiare cum ar fi băncile comerciale, casele de economii, băncile cooperatiste și băncile publice, precum și de o serie de entități nebancare cum ar fi instituțiile de microfinanțare, fundații, cooperative de credit, societăți de caritate, ONG-uri și altele.

Drept urmare, practicile de acordare de microcredite variază considerabil în funcție de tipul de instituție care oferă microcreditele, de statutul ei juridic, de mediul în care funcționează și de propria sa capacitate de a aplica proceduri de management judicios și eficient.

În aceste circumstanțe, elaborarea unui Cod european de bună conduită pentru acordarea de microcredite care să fie voluntar și acceptat pe scară largă a fost identificată de Comisie ca fiind un element important al inițiativei sale de a promova cele mai bune practici în domeniul microcreditelor. Prin elaborarea unui ghid de bune practici și identificarea așteptărilor și a standardelor comune, Comisia dorește să sprijine acest sector pentru a se putea face față provocărilor generate de accesul la finanțare pe termen lung, menținerea și creșterea calității serviciilor și evoluția către sustenabilitate.

Activitatea de elaborare a acestui Cod european de bună conduită a fost desfășurată în strânsă consultare cu numeroși actori și părți interesate din sectorul microfinanțării, cum ar fi finanțatori, investitori, clienți, proprie tari, autorități de reglementare sau organizații partenere. El a beneficiat de expertiza și experiența valoroasă dobândită de mulți actori din domeniul microfinanțării din UE, în special asociațiile profesionale Rețeaua Europeană de Microfinanțare (European Microfinance Network – EMN), Centrul de Microfinanțare (Microfinance Centre – MFC) și Asociația pentru Dezvoltarea Finanțării Comunităților (Community Finance Development Association – CFDA).

Codul definește un set unificat de standarde pentru sectorul microfinanțării din Europa. El poate fi utilizat ca instrument de autoreglementare și ca etichetă de calitate pentru instituțiile de microfinanțare care s-au angajat să respecte finanțele etice. Mai multe informații cu privire la cod și la procesul de evaluare sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europen.

La sfârșitul anului 2022, CAR Sanitar Deva, în urma hotărârii Consiliului Director a adoptat principiile Codului European de Bună Conduită urmând ca până la sfârșitul anului 2023 să fie evaluată pentru conformitate de către auditorii MFR. Obținerea certificatului de Bună Conduită, decernat de către Comisia Europeană în urma auditului ar însemna un mare pas înainte pentru organizația noastră și ar confirma încă odată angajamentul nostru de a oferi membrilor noștri servicii financiare de calitate la cele mai înalte standarde Europene.

×